Ikuspegia

Gure ikastetxeak honako hau nahi du:


Gizartean onartua izatea, kudeaketan kalitatearen kultura duelako, profesional berriak lan-munduan txertatuz inguruko garapen sozialean parte hartzen duelako, izen ona duelako, berrikuntza teknologikoari irekita dagoelako, eskualdeko langileen gaitasun profesionala hobetzeko ekarpena egiten duelako.