Politika

 

IURRETA GLHB Institutuak kalitatea aukeratu du bere kudeaketarako funtsezko alderdia bezala, erreferenteak diren sistema hauetan oinarrituta:


  • - Prozesu bidezko Kudeaketa Sistema (PKS)
  • - ISO 9001 Araua (kalitatea segurtatzeko sistema)
 

Azken bi hauez gain, arauzko eta legezko betekizunak betetzera konprometitzen da. Horretarako, gure Zentroa jarraibide hauekin identifikatzen da:


  • - Ahal dugun neurrian, arlo guztietan etengabe hobetzen joatearekin, besteak beste, maizero prozesuak aztertuz, neurtuz eta berrikusiz.
  • - Interes-taldeen beharrak eta itxaropenak asetzen saiatu, neurtu eta aztertzearekin.
  • - Gure prozesuak eta proiektuak erakundearen xedearekin, irudipenarekin eta estrategiekin lotzearekin.
  • - Ebidentzietan, datuetan eta talde-lanean oinarritzearekin.