Administrazio Kudeaketa

TITULAZIOA
ADMINISTRAZIO KUDEAKETAN TEKNIKARIA

 

KONPETENTZI OROKORRAK

 Administrazio laguntzeko eta bezeroentzako jarduerak egitea lanaren, kontabilitatearen, merkataritzaren, finantzen eta zergen alorrean, eta bezeroari/erabiltzaileari arreta ematea, enpresa publikoetan zein enpresa pribatuetan, betiere indarrean dagoen araudia eta kalitate-protokoloak aplikatuz, bezeroen gogobetetasuna ziurtatuz eta laneko arriskueb prebentzioko eta ingurumen babeseko arauen arabera jardunez.

 

IRAUPENA

2000 ordu

 

  Moduloak

Iraupena

Maila

 Enpresa-komunikazio eta bezeroentzako arreta

165

1

 Salerosketako administrazio eragiketak

132

1

 Informazioaren informatika tratamendua

264

1

 Kontabilitate teknikak

132

1

 Ingelesa

165

1

 Giza baliabideetako administrazio eragiketak

132

1

 Empresa eta administrazioa

105

2

 Lan prestakuntza orientabidea

105

2

 Kontabilitate dokumentazioaren tratamendua

105

2

 Enpresa ikasgelan

168

2

 Diruzaintza kudeaketako eragiketa osagarriak

147

2

 Lantokiko prestakuntza
380 2

 

GOI-MAILAKO BESTE IKASKETA BATZUETARAKO DITUEN IRTENBIDEAK
Goi mailako Heziketa Zikloetarako sarbide frogaren bidez.

LAN MUNDUKO LANBIDE NAGUSIAK
* Administrari laguntzailea.
* Bulegoko laguntzailea.
* Dokumentazio eta artxiboko laguntzailea.
* Kobrantza eta ordainketen kudeatzailea.
* Kutxazaina.
* Banku eta finantza erakundeetako administraria.
* Diruzaintzako enplegatua.
* Ordainbideetako enplegua.
* Karterako enplegua.
* Baloreetako enplegua.
* Produkzio aseguru ezbehar eta berraseguruetako enplegua.
* Atzerriko enplegua.