Administrazio eta Finantzak

TITULAZIOA
ADMINISTRAZIO ETA FINANTZETAKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA


KONPETENTZIA OROKORRA

Enpresa publiko edo pribatu baten merkataritza-prozesuetan, lan-prozesuetan, kontabilitate-prozesuetan eta prozesu fiskal eta finatzarioetan kudeaketa eta administrazio eragiketak antolatzea eta egitea, eta horretarako, indarrean dagoen araudia eta kalitate-kudeaketako protokoloak aplikatzea, informazioa kudeatzea, bezeroen eta/edo erabiltzaileen gogobetetasuna ziurtatzea eta laneko arriskuen prebentzioko eta ingurumen-babeseko arauen arabera jardutea.

 

 

IRAUPENA
2000 ordu


 Moduluak

Iraupena

Kurtsoa

 Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa

99

1

 Bulegotika eta informazioaren prozesua

231

1

 Merkataritza-jardueraren prozesu integrala

198

1

 Komunikazioa eta bezeroarenganako arreta

132

1

 Ingelesa

132

1

 Giza baliabideen kudeaketa

99

1

 Laneko prestakuntza eta orientabidea

99

1

 Dokumentazio juridikoaren eta enpresakoaren kudeaketa

100

2

 Finantza-kudeaketa

120

2

 Logistikako eta merkataritzarako kudeaketa

80

2

 Enpresa-simulazioa *

120

2

 Administrazio eta finantza proiektua

50

2

 Lantokiko prestakuntza

360

2

 

* ENPRESA-SIMULAZIOA


EGITEN IKASI

 FARMAIURRETA, S.L.S. eta IURRETAR, S.A.S. enpresa simulatuak IURRETA GLHB Institutuan 2005-2006 ikasturtean Administrazio eta Finantzak goi mailako eta Administrazio Kudeaketa heziketa zikloetan martxan jarri ziren proiektuak dira.

FARMAIURRETA, S.L.S.en produktu parafarmazeutikoen salerakosketara dedikatzen den enpresa baten simulazioa da eta IURRETAR S.A.S. berogailuen instalaziora dedikatzen den enpresa baten simulazioa da.

Enpresa simulatua denez, produktuak ez dira fisikoki mugitzen baina salerosketari dagokion dokumentazio administratibo erreal guztia enpresa benetakoa balitz bezala eramaten dute ikasleek. Guzti honetarako gela berezi bat antolatuta daukagu ikastetxean. Gela hori enpresa batean egon daitezken alorretan banatuta dago (salerosketa saila, kontabilitate eta diruzaintza saila...) eta beharrezkoak diren baliabidez horniturik dago (ordenagailu, fax, telefono...) benetako bulego bat balitz bezala.

Enpresa simulatu honen helburua ikasleek modulo desberdinetako klaseetan eta teorian ikasten dutena praktikan jartzea da.

 

GOI-MAILAKO BESTE IKASKETA BATZUETAKO DITUEN IRTENBIDEAK

Zientziak, Ingenieritzak eta Arkitektura jakintza arloei dagozkien graduko ikasketak egiteko aukera ematen du.

 

LAN MUNDUKO LANBIDE NAGUSIAK

* Bulegoko edo lanbide bulegoko administraria.

* Merkataritza administraria.

* Kudeaketa eta pertsonal administraria.

* Banku eta finantza erakundeetako administraria.

* Diruzaintza arduraduna.

* Ordainbideetako arduraduna.

* Karterako arduraduna.

* Baloreetako arduraduna.

* Atzerriko arduraduna.

* Administrazio publikoko administraria.

* Kobrantza kudeaketako teknikaria.

* Auditoriako laguntzailea.

* Aseguruetako, banku, finantza edo merkataritza entitateetako agentea.

* Administrazio kudeatzailea.