Prematrícula 2017/2018

Derrigorrezko dokumentazioa:


* NANaren fotokopia.


* Ikasketa-espedientea: Erdi-mailako heziketa ziklotan, DBH lau kurtsoetako notaren batazbesteko aritmetikoa (bi dezimalekin) agertu beharko da eta Goi-mailako heziketa ziklotan, batxilergoko bi kurtsoetako batazbesteko aritmetikoa (bi dezimalekin).

Eskatzailearen ikasketa espedientea edo sarrera proba gainditu izanaren ziurtagiria aurkeztean, proba hori Euskal Autonomia Erkidegoko 2016eko deialdian egin ez bada, aurkezteko epea ekainaren 30a izango da.


BEHIN-BEHINEKO ZERRENDAK: 2017ko uztailaren 6a.


ZERRENDEN ERREKLAMAZIOA: 2017ko uztailaren 7a.


BEHIN-BETIKO ZERRENDAK: 2017ko uztailaren 10a.